۲ تصویر ناب و کمتر دیده شده از سردار شهید سلیمانی

۲ تصویر ناب و کمتر دیده شده از سردار شهید سلیمانی

[ad_1]

پادگان آموزشی قدس کرمان- اواخر سال۵۹- دوران مربی‌گری- حاج قاسم، سمت راست- سرهنگ مهرابی پور، نفر وسط

حاج قاسم سلیمانی در جمع بچه‌های لشکر۴۱ ثارالله (ع) کرمان

۲۷۲۷

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *