غلام پیروانی به هوش آمد

غلام پیروانی به هوش آمد

[ad_1]

غلامحسین پیروانی که مورد جراحی داخلی قرار گرفته و از سطح هوشیاری پایینی برخوردار بود خوشبختانه ساعتی پیش به هوش آمد.

او دیگر نیازی به لوله های اکسیژن ندارد و از هوشیاری کاملی برخوردار شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *