خبرآنلاین – ببینید | استفاده نمادین از ماسک در صداوسیما

خبرآنلاین - ببینید | استفاده نمادین از ماسک در صداوسیما

[ad_1]

در محیط های بیرون سعی کنید از این روش که ماسک را روی چانه یا گردن قرار دهید، پرهیز کنید. این کار هیچ فایده ای ندارد و سبب آلودگی بیشتر ماسک می شود.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *