ببینید | گل تماشایی طارمی برای پرتو و شادی او برای طلسم شکنی

ببینید | گل تماشایی طارمی برای پرتو و شادی او برای طلسم شکنی

[ad_1]

مهدی طارمی سرانجام طلسم شکنی کرد و برای تیمش پرتو به گل رسید. او با یک ضربه سر تماشایی دروازه پورتیموننزه را باز کرد.او که از دقیقه ۳۰ به زمین آمده بود ، در دقیقه ۴۶ نیمه دوم گل دوم تیمش را زد و از سوی باشگاه خودش ، در پایان مسابقه، ستاره تیم شد.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *