ببینید | گاوی که از کوره در رفت

ببینید | گاوی که از کوره در رفت

[ad_1]

ورود اوراکل Bridge (توکن BRG)، زیرساخت دیفای شبکه ترون را متحول خواهد کرد

بخش DeFi در شبکه TRON به عنوان رقیبی برای اتریوم در مرحله بسیار مهمی از پیشرفت‌های خود برای آینده قرار دارد. با ورود اوراکل Bridge مفهوم دیفای در شبکه ترون بیش از پیش برجسته خواهد شد. در این سیستم، توکن BRG برای «پرداخت هزینه خدمات اولین سیستم اوراکل عمومی در شبکه TRON استفاده خواهد شد».

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *