ببینید | کنایه مجری تلویزیون به نحوه اجرای ممنوعیت سفر

ببینید | کنایه مجری تلویزیون به نحوه اجرای ممنوعیت سفر

[ad_1]

مجری تلویزیون در کنایه به نحوه اجرای ممنوعیت سفر گفت:۱۲ شب به بعد کرونا وحشی می‎شود و قبل از آن آرام است؟ اتوبوس و هواپیما کرونا منتقل نمی‎کند؟

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *