ببینید | نور نارنجی آسمان پارچین از زبان یک شاهد عینی در پارچین

ببینید | نور نارنجی آسمان پارچین از زبان یک شاهد عینی در پارچین

[ad_1]

خبرگزاری فارس ویدئویی منتشر کرده از یک شاهد عینی در منطقه پارچین در فاصله ای کم از محل انفجار مخزن گاز که گفته شده منشاء نور نارنجی آسمان تهران بوده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *