ببینید | نتانیاهو در جهنم؛ تظاهرات مردمی برای هجدهمین هفته متوالی

ببینید | نتانیاهو در جهنم؛ تظاهرات مردمی برای هجدهمین هفته متوالی

[ad_1]

هزاران اسرائیلی مخالف نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای هجدهمین هفته متوالی مقابل اقامتگاه نتانیاهو تظاهرات کردند و علیه وی شعار دادند. منبع: نور نیوز

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *