ببینید | صحبت‌های بهمن مفید درباره مجوز فعالیت در کشور

ببینید | صحبت‌های بهمن مفید درباره مجوز فعالیت در کشور

[ad_1]

صحبت‌های بهمن مفید درباره مجوز فعالیت در کشور گفته بود: من برگشتم واسه اینکه کشورمو خیلی دوست دارم، این مملکت و این مردم یه چیز دیگه‌ ای هستند. منبع: اصلاحات نیوز

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *