ببینید | رباتی که فاصله اجتماعی و ماسک پوشیدن را به مردم یادآوری می‌کند

ببینید | رباتی که فاصله اجتماعی و ماسک پوشیدن را به مردم یادآوری می‌کند

[ad_1]

در ژاپن با هدف ممانعت از برخورد فیزیکی احتمالی، از ربات پیشرفته برای تذکر درباره زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی استفاده می‌شود. منبع: توئیت پرس

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *