ببینید | دلیل تلخ فوت ۱۹ نفر در اتاق‌های طبقه پنجم کلینیک سینا اطهر

ببینید | دلیل تلخ فوت ۱۹ نفر در اتاق‌های طبقه پنجم کلینیک سینا اطهر


ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: همه ۱۳ نفر فوتی در اتاق عمل و اتاقهای مجاور در طبقه پنجم کلینیک سینا بوده‌اند.
البته طبق آخرین گزارش ها تعداد قربانیان به ۱۹ نفر رسیده
پانزده زن و ۴ مرد متاسفانه در کلینیک سینا جان باخته اند.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *