ببینید: در کردنش با چین، مهارکردنش با بقیه!

در کردنش با چین، مهار کردنش با بقیه!

[ad_1]

در حالیکه کشورهای مختلف به شدت درگیر بیماری کرونا هستند، چین به عنوان کانون شناسایی و شیوع کرونا همچون چندین روز گذشته یک روز بدون کرونایی دیگر را تجربه کرد. محمدرضا ثقفی با انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *