ببینید | داندان شکن ترین پاسخ به احسان علیخانی در طول عصرجدید!

ببینید | داندان شکن ترین پاسخ به احسان علیخانی در طول عصرجدید!

[ad_1]

رضا نوری شرکت کننده عصرجدید که به گفته خودش سواد آکادمیک نداشت اما محاسبات سخت ریاضی انجام می داد با پاسخش علیخانی و داوران عصر جدید را شوکه کرد!

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *