ببینید | خبرهای خوش رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز

ببینید | خبرهای خوش رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز

[ad_1]

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه کمیسیون های مجلس در گفتگو با خبرنگاران گفت: به دلیل شیوع کرونا و کاهش درآمد برخی محصولات و محدویت در مرزها، نقصان در عرضه نسبت به تقاضا ایجاد شد و این منجر به نوسانات کوتاه مدت شد. بانک مرکزی بازار را مدیریت می کند و در بازار حضور دارد. با پشتیبانی کمیسیون اقتصاد و با اقداماتی که در بازار داریم، بر شرایط موجود، فائق می آییم.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *