ببینید | آیا طرح ترافیک در میزان مبتلایان و بستری های مربوط به بیماری کرونا تاثیر دارد؟

ببینید | آیا طرح ترافیک در میزان مبتلایان و بستری های مربوط به بیماری کرونا تاثیر دارد؟

[ad_1]

دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: اجرا شدن یا نشدن طرح ترافیک هیچ اثری در میزان مبتلایان و بستری های مربوط به بیماری کرونا ندارد.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *