بببینید: میراث رونالدو به کدوم بازیکن میرسه؟

بببینید: این جوانان به دنبال میراث رونالدو هستند!

[ad_1]

حمید سحری با انتشار کارتونی در صفحه اینساید آرت به موضوع اهدای پیراهن رونالدو اشاره کرد و نوشت: لیائو، ژوتا یا فلیکس؛ شایسته ترین وارث برای این پیراهن جادویی کدوم یکیشونه؟

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *