بازدید عراقچی از منطقه مرزی ایران در آذربایجان غربی

بازدید عراقچی از منطقه مرزی ایران در آذربایجان غربی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عراقچی هدف سفر خود به منطقه را بازدید از مناطق مرزی اصلاندوز و خداآفرین که در نزدیکی مناطق مورد مناقشه نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان وارمنستان واقع هستند، ذکر کرد.

معاون وزیر امور خارجه در این سفر از  سد میل مغان در اصلاندوز و سدهای خداآفرین و  قیزقلعه سی در شهرستان خداآفرین بازدید می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران بر روی  رودخانه مرزی ارس ابنیه‌های آبی و برقی مهمی دارد و در جریان این سفر موقعیت مرز و ابنیه‌ها  مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

برای جمهوری اسلامی ایران امنیت مناطق مرزی، سدها و ابنیه‌های مرزی بسیار مهم و خط قرمز بوده و نباید در جریان مناقشه دو همسایه شمالی آسیبی به آنها وارد شود.

در جریان سفر به مناطق مرزی استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی در این زمینه مذاکره و بحث و تبادل نظر خواهد شد.

310 310

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *