اعلام نام و مشخصات شهرهای تردد ممنوع

اعلام نام و مشخصات شهرهای تردد ممنوع


از روز گذشته برای مقابله با شیوع گسترده ویروس کرونا محدودیت‌هایی در سراسر کشور اعمال شده است. یکی از این محدودیت‌ها منع تردد میان شهرهاست. 

47231Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *