اتاق فکر صلح جهانی، اندیشه‌ای برای صلح پایدار

اتاق فکر صلح جهانی، اندیشه‌ای برای صلح پایدار

[ad_1]

مطالعه در خصوص صلح و ارائه ی اندیشه های نو درباره ی صلح شاید ظرفیت جلوگیری تمام قد را در برابر اقدامات جنگ طلبانه و تروریستی نداشته باشد، اما ممکن است تشکیل اتاق فکر صلح جهانی مقدمه ای برای اندیشیدن حول محور انقلاب صلح آمیز پایدار جهانی باشد.
از این رو بدون تردید موسساتی در جهان اقدام به فعالیت در زمینه ی حل اختلافات و مناقشات می‌نمایند و هدفشان تقویت مولفه های  صلح در سراسر دنیا می‌باشد. بعنوان مثال موسساتی در نیم قرن گذشته جهت عملیات حفظ صلح سازمان ملل تمرکز داشته اند و در سال های اخیر به منظور پیشبرد پیشگیری و حل و فصل اختلافات بین و درون کشورها با تقویت نهادهای صلح و امنیت بین المللی متعهد اند و برای دستیابی به اهداف خود، ترکیبی از تحقیقات سیاسی، تشکیلاتی، انتشار و ارتباطات را به کار می‌گیرند.

موسسات مورد اشاره که در این یادداشت نظر به تایید و یا تطهیر آنان نمی باشد، هویت کنونی خود را به عنوان موسساتی پژوهشی که با نهادهای چندجانبه، دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی در چالش های امنیتی منطقه ای و جهانی کار می‌کنند، معرفی کرده اند.
تشکیل موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی، راهبرد مناسبی برای دستیابی به اهداف تعریف شده در بالا را می‌تواند متصور شود، اما گستره ی اینگونه موسسات زیاد نیست و حجم خروجی آن با مناقشات بین المللی برابری نمی کند.
 این یادداشت می کوشد تا رسیدن به جمع آوری ایده های همگانی و بهره مندی مطلوب از صاحب نظران، دانش آموختگان و حتی مردم جوامع را دست یافتنی نشان دهد.

تاسیس و هدایت اتاق فکر صلح جهانی با هدف مطالعات صلح بخشی، راهکارهای ایجاد صلح، مذاکره، اندیشه درباره حل و فصل مناقشه، میانجیگری و مدیریت بحران با بهره مندی از ظرفیت شبکه جهانی متشکل از آحاد مردم و نیز صاحب نظران مورد تاکید خواهد بود.
این یادداشت ” با شعار؛ فراهم آوری زمینه ی تفکر بر صلح جهانی پایدار و چشم انداز؛ پذیرش قوانین صادره از کمیته توسط ادیان و اقوام  ملل مختلف و با هدف؛ پیش بینی و پیشگیری ” می باشد.
ارائه خط فکری و تولید پایگاه های اطلاعاتی برای اقشار تاثیر گذار جامعه بمنظور حضور هدفمند در عرصه ی تصمیم گیری و تصمیم سازی صلح جهانی و کوتاه نمودن حد فاصل اندیشه های صلح آمیز مردم دنیا تا نهادهای تصمیم گیر و تاثیر گذار از اولین اهداف مورد نظر در تشکیل این اتاق فکر می‌باشد.

اتاق فکر صلح جهانی با اعطای کرسی اندیشه ورزی به آحاد مردم بویژه جنگ زدگان، مهاجران، پناهجویان جنگی، نظامیان، داوطلبان امدادی، خبرنگاران و نمایندگان صلیب سرخ در سراسر جهان، صاحب نظران و دانش آموختگان در صدد است تا اقدام جدیدی برای ایده پردازی و جمع آوری ایده در سطح دنیا بنماید. اتاق فکر صلح جهانی دارای مکانیزمی برای ساختار آفرینی و سازماندهی اندیشه ورزان خواهد داشت. جمع آوری و ثبت ایده های صلح طلب و به تبع آن بررسی ایده ها و در نهایت بکارگیری اندیشه های قابل اجرا از دیگر محورهای فعالیت است.
اتاق فکر صلح جهانی چشم اندازی نظیر تشکیل شبکه ی جهانی و اتحاد همگانی مردمان سراسر جهان و جمع آوری میلیون ها اندیشه صلح محور بمنظور برقراری صلح جهانی، کاهش نزاع و اقدامات متخاصمانه را برای خود متصور است.

ایجاد پروژه ای صلح محور با بهره گیری از حداکثر ظرفیت مخاطبین صلح و بررسی و ارائه راهکار بمنظور تقریب مذاهب اسلامی و کاهش نزاع  و درگیری در این خصوص و نیز سازماندهی هدفمند جنبش ها و پویش های مردمی که در جهت دستیابی به صلح مشتاق هستند، از دیگر اهداف مهم این اتاق فکر است.
باید توجه داشت بررسی و ارائه ی راهکار جهت مبارزه با تروریسم و خشونت، آینده پژوهی و بررسی تهدیدات و فرصت های بین المللی و ارائه راهکارهای مطالعاتی و سیاست سازی های عملیاتی، بررسی نقاط ضعف و معضلات جوامع جنگ زده و در خطر جنگ و ارائه ی راهکارهای هدفمند، از ماموریت های هر کرسی اندیشه ورزی در مرکزیت هر کشور برای ارائه به اتاق فکر صلح جهانی می باشد.

اتاق فکر صلح جهانی با ارائه خط فکری و تولید پایگاه های اطلاعاتی برای اقشار تاثیر گذار جامعه بمنظور حضور هدفمند در عرصه ی تصمیم گیری و تصمیم سازی صلح جهانی و کوتاه نمودن حد فاصل اندیشه های صلح آمیز مردم دنیا تا نهادهای تصمیم گیر و تاثیر گذار، پژوهش درباره علل وقوع جنگ و خشونت طلبی در نقاط شناسایی شده، پیش بینی، تحلیل و پیش دستی در ارائه ی گمانه زنی ها به سیاسیون و نشان و عضویابی مشاهیر و صاحب نظران سایر کشورها جهت تشکیل و ساماندهی مرکز اتاق فکر کشور خود در ذیل ساختار اتاق فکر صلح جهانی ، بیش از پیش از صاحبنظران سایر ملل بصورت نظام مند بهره خواهد برد.
در پایان باید اشاره کرد که تلاش در عرصه ی نبرد دیپلماتیک و ارائه اندیشه های نو جهت رسیدن به صلح از طریق راهکار دیپلماتیک و تلاش در جهت صلح جهانی با بهره مندی از منویات حاکمان و بزرگان دینی، تقریب مذاهب و اشتراکات دینی، قومی و نژادی رسالت اصلی اتاق فکر صلح جهانی بوده که می بایست در راس سیاست گذاری کلان این نهاد مورد توجه قرار گیرد.
اتاق فکر صلح جهانی مجموعه ای نظام مند و اندیشه محور است که در نقاط مختلف جهان دارای نمایندگی بوده و با پیش دستی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد تا هر شخصی در هر لحظه ای بتواند ایده و اندیشه ی خود را در خصوص صلح به مرکزیت مجموعه ارائه نماید، مورد توجه این پیشنهاد می‌باشد.
امید است با همکاری و توجه نهادهای رسمی، غیرانتفاعی و کمیته بین المللی صلیب سرخ بستری را جهت فراهم نمودن زیر ساخت این نهاد اندیشه ورز شاهد پیدایش کرسی های اندیشه ورزی و اندیشه محور در جمهوری اسلامی ایران و سایر ملل باشیم.

/6262

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *